Oro för sjukskrivning stor hos småföretagare

0
337

Vad oroar sig småföretagare för inför det kommande året? I Ifs årliga undersökning märks oron för sjukskrivningar och oron att drabbas av lågkonjunktur mest jämfört med oro för inbrott, höga elpriser eller andra affärsutmaningar som konkurrens eller felrekryteringar. 

Lågkonjunktur oroar i högst grad personer i åldrarna 30 till 49 år med låga hushållsinkomster, samt kvinnor i högre grad. 70 procent av kvinnorna i undersökningen finns inom tjänster, vård och omsorg medan 57 procent av männen jobbar inom produktion, bygg, anläggning och IT.  

– Kvinnorna har ofta lägre inkomster och mindre marginaler. Det framkommer i vår undersökning att deras oro också är större för en lågkonjunktur och att de är mer rädda att själva bli sjuka, säger Frida Lagergren, ansvarig för företagsförsäkringar på If.  

Skillnaden mellan könen är påtaglig och 68 procent av kvinnorna och 54 procent av männen känner en oro över att själva bli sjukskrivna, visar undersökningen från If.  

Trots en hel del oro finns tydliga positiva tecken i undersökningen. Svenskt Näringslivs företagarpanel som presenterades i december 2022 visade att 19 procent av företagen tror att de kommer att ha färre anställda om tolv månader. I Ifs undersökning bland småföretagare är det bara 2 procent som planerar uppsägningar under 2023.  

– Vi har lämnat ett skakigt år bakom oss med sviktande konjunktur. Samtidigt ser vi ljusa tendenser i årets företagarundersökning, som att bara en väldigt liten andel planerar uppsägningar. De allra flesta anser också att de är ekonomiskt förberedda om det uppstår oväntade ekonomiska utmaningar under 2023, säger Frida Lagergren, på If. 

 

Fler resultat från Ifs Småföretagarundersökning 2023: 

  • 6 av 10 småföretagare känner oro för att själva bli sjukskrivna. 
     
  • Åtta av tio (81%) småföretagare anser sig förberedda om det uppstår oväntade ekonomiska utmaningar. Skillnaderna mellan olika grupper är dock stor. Bland småföretagare i åldrarna 30-49 år med låga hushållsinkomster uttrycker var femte oro inför 2023. 
     
  • Sju av tio menar att längre sjukdom/sjukfrånvaro kan påverka verksamheten allvarligt. Även där syns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. 78 procent av kvinnorna svara ja på frågan jämfört med 66 procent av männen.  

Om undersökningen: 
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av försäkringsbolaget If. Antal genomförda intervjuer var 1075, under perioden 3 – 9 november 2022. Målgruppen var småföretagare i åldrarna 18 till 79 år, med mellan 0 och 50 anställda.  

De tillfrågade arbetar inom Konsult/service, Handel/hotell/restaurang, Media/reklam, Bank/försäkring, Data/IT, Utbildning och Vård/omsorg.

Så skyddar du dig och ditt företag

Småföretagare är ofta mycket beroende av en eller flera nyckelpersoner bland sin personal, exempelvis specialister, där en längre sjukfrånvaro kan få stora konsekvenser för verksamheten. Då är det klokt att försäkra sig mot detta, med en försäkring som ger ersättning till företaget under sjukskrivningen. 

Utöver detta är förebyggande insatser och snabb vård är nyckelfaktorer för att minska långa sjukskrivningar.

Tänk på att den mentala hälsan är minst lika viktig som den fysiska hälsan. På en arbetsplats är det viktigt att alla mår bra. Därför är det viktigt att välja en sjukvårdsförsäkring som innehåller psykologhjälp.

Källa: If

 

 

Source link

Previous articleCTEK’s elbilsladdare är kvalificerade för Greklands nationella subventionsprogram
Next articleStor ökning av frysskador på fritidshus i vinter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here