Spiffbets företrädesemission genomförd

0
355  • Spiffbet företrädesemission är nu genomförd och registreras
  • Bolaget tillförs genom företrädesemissionen cirka 5 MSEK före emissionskostnader motsvarande en teckningsgrad om cirka 35 procent.
  • Parallellt tillförs Spiffbet knappt 40 MSEK genom en kvittningsemission.
  • Totalt antal aktier efter emissionerna blir 1 596 872 480 och totalt aktiekapital blir 39 921 812 kronor.

I Spiffbets företrädesemission tecknades totalt 13 610 778 units om tio aktier. Av dessa tecknades
13 409 122 units med företrädesrätt och resterande 201 656 units utan företrädesrätt. Teckningsgraden i företrädesemissionen blir därmed cirka 35 procent. Spiffbet kommer i företrädesemissionen emittera
totalt 136 107 780 aktier och tillförs cirka 5 MSEK före emissionskostnader.

Parallellt med kvittningsemissionen har Spiffbet genomfört en kvittningsemission om sammanlagt
1 071 213 135 aktier med syfte att minska bolagets stora skuldbörda.

Sammanlagt kommer därmed 1 207 320 915 aktier att emitteras. Det ger en total utspädning om 75,6 procent räknat som totala antalet aktier efter emissionerna dividerat med totala antalet nyemitterade aktier. Aktiekapitalet efter emissionerna kommer att uppgå till 39 921 812 kronor och totala antalet aktier kommer uppgå till 1 596 872 480.

Emissionerna kommer registreras i flera steg hos Bolagsverket och Euroclear. Ambitionen är att samtliga nyemitterade aktier ska vara registrerade hos Euroclear till avstämningsdagen för kommande årsstämma, torsdagen den 8 juni 2023, vilket skulle ge samtliga nya aktier möjlighet att delta på årsstämman.För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleWicket Gaming startar marknadsföringskampanj för King Royale på TikTok
Next articleStyrelseförändring i Evolution AB (publ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here