Thunderful Group delårsrapport januari–mars 2022

0
381Ett svagt första kvartal avslutas med positiva signaler.

Första kvartalet januari–mars 2022

  • Intäkterna ökade med 7,3 procent till 609,6 MSEK (568,3 MSEK).
  • Justerad EBITA minskade med –49,9 procent till 27,3 MSEK (54,5 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 4,5 procent (9,6 procent).
  • Justerad EBITDA minskade med –30,3 procent till 43,7 MSEK (62,7 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 7,2 procent (11,0 procent).
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med –85,3 procent till 5,2 MSEK (35,4 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 0,9 procent (6,2 procent).
  • Kvartalets resultat uppgick till 1,1 MSEK (13,2 MSEK).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,19 SEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 202,7 MSEK (65,9 MSEK).
  • Koncernens likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 410,3 MSEK (642,3 MSEK).
  • Bergsala AB har förlängt distributionsavtalet med Nintendo of Europe Gmbh.
  • Thunderful Group har ingått en bekräftad kreditfacilitet på 55 MEUR med Danske Bank.

Händelser efter kvartalets slut
Thunderful Group har erlagt tilläggsköpeskilling till säljaren av Headup Gmbh genom en riktad nyemission av 75 995 aktier i Thunderful Group AB, motsvarande 277 777,78 EUR.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 07:30 CEST den 18 maj 2022.För mer information, vänligen kontakta:
Brjánn Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32

Anders Maiqvist, CFO, Thunderful Group
E-post: anders.maiqvist@thunderfulgroup.com
Tel: +46 739 37 24 36

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Allabolag.se
Previous articleLennart Sparud tillträder som ny CFO i Thunderful Group 23:e maj
Next articleUnibet tecknar historiskt avtal med Svensk Travsport

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here