Thunderful Group delårsrapport januari–mars 2023

0
521Stabilt inledande kvartal på ett år med flera spännande spellanseringar

Första kvartalet januari–mars 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 1,7 procent till 555,4 MSEK (546,0 MSEK).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 217,5 procent till 19,2 MSEK (6,0 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 3,1 procent (1,0 procent).
  • Justerad EBITDA ökade med 63,1 procent till 72,6 MSEK (44,5 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 11,9 procent (7,3 procent).
  • Justerad EBITA ökade med 86,5 procent till 52,5 MSEK (28,1 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,6 procent (4,6 procent).
  • Kvartalets resultat uppgick till 13,5 MSEK (1,1 MSEK).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,19 SEK (0,01 SEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 64,3 MSEK (202,7 MSEK).
  • Koncernens likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick den 31 mars 2023 till 329,3 MSEK (410,3 MSEK).

Händelser efter kvartalets slut
Inga väsentliga händelser efter kvartalets slut.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 07:30 CEST den 16 maj 2023.För mer information, vänligen kontakta:
Anders Maiqvist, Interim VD, Thunderful Group, +46 739 37 24 36
Lennart Sparud, CFO, Thunderful Group, +46 705 58 66 04

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendo-produkter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Guildford, Helsingfors, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Newcastle, Skövde, Stockholm och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleEinar Mattsson 2022 – nya bostadsinvesteringar och kraft att bygga
Next articleFantasma Games lanserar ett nytt spel med Light & Wonder

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here