VD Tobias Fagerlund lämnar bolaget

0
437
Styrelsen för Global Gaming 555 AB (”Global Gaming”, ”bolaget”) har i samförstånd med bolagets VD Tobias Fagerlund beslutat att anställningen avslutas.

Tobias Fagerlund utsågs till tillförordnad VD för Global Gaming den 29 april 2019 och har sedan den 2 juli 2019 varit permanent VD för bolaget.

”Det är min uppfattning att Tobias under sin tid som VD lett Global Gaming på ett mycket förtjänstfullt sätt. Tobias har genomfört ett stort paket med omstruktureringsåtgärder och visat prov på ett kraftfullt och tydligt ledarskap som varit helt nödvändigt för bolaget. Tobias har därmed med stor framgång lagt en god grund för Global Gamings framtida verksamheter. Nu står dock bolaget inför en ny fas och vi har identifierat en rad åtgärder nödvändiga för att ytterligare stärka bolagets position. VD har verkat ifrån Stockholm där han varit bolagets ende anställde, och det finns ett behov för ledarskapet att verka där våra operativa enheter är allokerade, i Estland och Malta.

Jag vill på styrelsens och bolagets vägnar framföra ett stort tack till Tobias för hans arbete, och vill påpeka att vi under den tid jag varit ordförande i styrelsen har haft ett mycket gott samarbete samt att jag ser jag fram mot fortsatt sådant i olika former” kommenterar Niklas Braathen, styrelseordförande för Global Gaming.

Tobias Fagerlund lämnar sin tjänst med omgående verkan men står till styrelsen och bolagets förfogande. Styrelsen har utsett styrelseledamoten Christian Rasmussen till tillförordnad verkställande direktör. Rasmussen som tillträder befattningen omgående, kommer handha densamma på konsultativ basis.

Styrelsen avser att inleda en rekryteringsprocess i syfte söka ny VD för Global Gaming.

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Braathen, Styrelseordförande
+46 (0)705 25 27 77, 
niklas@erlinghundra.se

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleDödsmetall-veteraner till Karlstad – nwt.se
Next articleSerneke rasar på börsen efter Di:s analys – vd duckar frågor – Dagens Industri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here