Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

0
595DELÅRSPERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 

Summa intäkter 5,919 KSEK (4,784). Omsättning 5,639 KSEK (4,541). 

EBITDA 657 KSEK (690). Justerad EBITDA 757 KSEK (690).

EBITDA-marginal 12 % (15%). Justerad EBITDA-marginal 13% (15%).

EBIT -375 KSEK (-117).

Resultat per aktie 0.00 SEK (0.00).

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI

Summa intäkter 9,410 KSEK (11,584). Omsättning 9,058 KSEK (9,015).

EBITDA -323 KSEK (3,438). Justerad EBITDA -223 KSEK (1,293).

EBITDA-marginal -4% (38%). Justerad EBITDA-marginal -2% (14%).

EBIT -2,238 KSEK (1,832).

Resultat per aktie -0.01 SEK (0.01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Blick Global Group AB (publ) förvärvar del av Internet Vikings verksamhet.

Blick Global Group AB (publ) tillträder Internet Vikings verksamhet inom marknadsföringslösningar.

Blick Globals dotterbolag OMI Gaming signerar distributionsavtal med Slotegrator.

Årsstämman 2022 i Blick Global Group AB (publ) den 30 juni.

VD-ORD

Andra kvartalet gav oss ett rejält tillskott genom förvärvet av Brand Legend. Tillträdet skedde den 1 maj vilket har givit oss två månader av resultat och omsättning. Under perioden omsatte förvärvet 2 476 KSEK med ett positivt resultat på 1 373 KSEK. Det gör att vi nu verkligen adderar ett positivt kassatillskott och ger oss en bra position för att fortsätta utveckla Blick inom våra affärsområden, Digital Marknadsföring och Spelutveckling.

Vi innehar tre spännande verksamheter där Wiget inom Digital Marknadsföring, hade en långsammare start i april men hämtade upp det med två relativt starka månader med positiva resultat. Vi ser nu fram emot en period med mycket sport där de flesta europeiska ligorna premiäröppnar under augusti och i november kommer ett efterlängtat fotbolls VM. Vi kommer fortsatt att fokusera på starka tillväxttal för Wiget som så här långt har legat under våra förväntningar, men visar nu tecken på en betydligt starkare period. Tillsammans med Brand Legend finns det dessutom synergieffekter som vi förväntar oss att se resultatet av både lång- och kortsiktigt inom affärsområdet Digital Marknadsföring.

Brand Legend har på ett mycket bra sätt genomfört tillträdet och är sedan 1 maj helt konsoliderade i Blick Global Group. Mottagandet har varit genomgående positivt och både säljare och köpare har hela tiden upplevt att placeringen av verksamheten inom gruppen känns väldigt naturlig. Blicks övriga verksamheter tillförs dessutom en stark försäljnings- och leveransorganisation. Även om vi som grund ser alla verksamheter som autonoma, finns det mycket positiva effekter av att verksamheterna ligger väldigt nära varandra och förstås lätt av spelbolagens beställare.

Spelstudion OMI har fortsatt sin utveckling utav av nya spel och har efter periodens utgång gått in i QA testning med den första sloten i en serie av fyra, som beställdes av en av de större distributörerna med stark ställning på den nordamerikanska marknaden.

På bolagets årsstämma den 30 juni, valdes Rickard Vikström in i styrelsen. Rickard är VD och grundare av Internet Vikings och säljare av Brand Legend. Det innebär att vi nu kommer ha ännu starkare ägarrepresentation i styrelsen med en samsyn kring hur Blick skall utvecklas under de närmaste åren. Det är ett viktigt tillskott som gör oss starka och beslutsföra. Rickard har lång erfarenhet av spelbranschen och representerar dessutom ett stort nätverk för både kommande förvärv samt vidareutveckling av respektive verksamheter. Det innebär att det direkta ägandet i styrelsen uppgår till ca 30%.

Vi har fortsatt flertalet pågående förvärvsdiskussioner för att komplettera de nuvarande verksamheterna. Med stärkt kassa har vi dessutom betydligt bättre position för mer gynnsamma finansieringsalternativ. Med det kommer vi kunna genomföra förvärv med lägre utspädningseffekt än tidigare och det är definitivt något vi har strävat efter sedan länge.

Det andra halvåret i år blir lika intensivt som det första och vi kommer inom kort kunna kommunicera nya viktiga steg i att bygga en stark och spännande bolagsgrupp.

Erik Ahlberg

VD

Blick Global Group ABFör ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com 

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleBatterier för industri på plats för storskaligt fastighetsenergi-projekt
Next articleAcroud publicerar delårsrapport Apr-jun 2022: Fortsatt Stark Organisk Tillväxt Med Refinansiering Säkrad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here