Delårsrapport för perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022

0
697den 25 maj 2022 kl. 08:00

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport för perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022.

Perioden i sammandrag

Första kvartalet 2022-01-01 – 2022-03-31

  • Nettoomsättning 0 TSEK (853)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 472 TSEK (-1 306)
  • Resultat efter finansiella poster -3 474 TSEK (-1 306)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,55 SEK (-0,48) och efter utspädning -0,54 SEK (-0,48).
  • Periodens investeringar uppgick till -2 741 TSEK (-433)*
  • Periodens kassaflöde uppgick till 6 519 TSEK.

​​​​​​*Periodens investeringar kommer hädanefter i rapporten att anges i samma teckenform som kassaflödesanalysen.

VD HAR ORDET

Tisdagen den 31 maj 2022 släpper vi Cricket Manager Pro live på våra tidigare testmarknader Sydafrika, Sri Lanka och Australien. Detta innebär att vi anser att vårt spel nu innehåller alla de väsentliga delar som våra testanvändare önskat under testperioden. Dialogen med våra testanvändare pågår alltjämt där vi erbjuder våra testare att aktivt delta i den framtida vidareutvecklingen av Cricket Manager Pro.

Att vi går live med vårt första egenproducerade spel är en milstolpe för Wicket Gaming. Vi kan nu fokusera på att generera intäkter. Samtidigt tittar vi på hur Cricket Manager Pro ska kunna integreras med vår Daily Fantasy Sport-plattform för att ytterligare generera intäkter. Genom cross-marketing mellan Cricket Manager Pro och Daily Fantasy Sport-plattformen ser vi stora möjligheter att skapa en ny intäktskanal framgent.

”Juni månad kommer att bli en viktig milstolpe för Wicket Gaming”

Juni månad kommer att bli en annan viktig milstolpe för Wicket Gaming. Då lanserar vi vårt managerspel i bland annat Indien. Detta innebär att vi går live på världens största cricketmarknad. Självklart kommer spelet att finnas tillgängligt för alla andra stora cricketländer, exempelvis Storbritannien. Under juni månad kommer spelet även att finnas tillgängligt på den svenska marknaden.

När vi går live den 31 maj 2022 kommer alla våra marknadsföringskanaler aktiveras. Våra cricketambassadörer och våra performance marketing-kanaler står redo. Vårt samarbete med cricketstjärnorna AB de Villiers, Hardik Pandya och Jasprit Bumrah innebär att vi når deras 100 miljoner följare på sociala medier. The Game Marketer och Wehype är tongivande aktörer i marknadsföringssegmentet och dessa två aktörer aktiveras i de kommande marknadsföringskampanjerna. Vi arbetar löpande med att kontraktera fler ambassadörer till vår produkt.

De kommande månaderna kommer det mesta inom Wicket Gaming att handla om användaranskaffning och att bygga en stor och engagerad användarbas.

”Play-to-earn och NFT:s är logiska nästa steg”

Vi har inte bara skiftat fokus från utveckling till intäktsgenering och marknadsföring, utan vår utvecklingsavdelning tittar även aktivt på hur vi snabbt och effektivt kan implementera funktionaliteter såsom Play-to-earn och NFT:s. Bägge dessa funktionaliteter är logiska nästa steg och kommer bidra med ytterligare intäktsströmmar till Cricket Manager Pro. Ambitionen är att vi ska bli en naturlig del av det Cricket Metaverse som byggs upp av marknadsledande aktörer.

Vi ser fram emot att kunna erbjuda Indien och världens alla cricketfans ett cricketmanagerspel med högkvalitativt innehåll!

Eric De Basso, VD
Wi
cket Gaming AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post:
eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-25, kl. 08:00.

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Allabolag.se
Previous articleEkonomiska konsekvenser oroar mest vid bilinbrott
Next articleKommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i Fantasma Games AB (publ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here