Försäkringsbolaget If i beredskap för regnovädret Hans

0
435

Natten mot måndag drog en kraftig åskfront över landet, med översvämningar som följd i främst södra och mellersta Sverige.

If hade under måndagen fått in ungefär dubbelt så många anmälningar jämfört med efter en vanlig helg. En tredjedel av skadorna är läckage utifrån, alltså då regn tar sig in via tak, fönster eller fasad, och två tredjedelar är översvämning som sker via baktryck i avlopp/golvbrunn. Få skador har orsakats av blixtnedslag.

Det har också varit ett extra stort tryck på kundcenter att ta emot nya anmälningar. If planerar nu att göra ett SMS-utskick med information till sina under samt underlätta för skadeanmälan via hemsidan.

– Det här ovädret är ovanligt omfattande och berör även våra grannländer – det finns en stor beredskap även i Norge och Finland. Vi ser till att säkra att vi har ett ökat antal medarbetare som finns tillgängliga för att hjälpa och stötta kunder på telefon, men också för att kunna åka ut och arbeta på plats vid behov. Det finns upparbetade rutiner och förberedelser med hela vårt nätverk av samarbetspartners och leverantörer, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Det kan spela stor roll var regnmassorna träffar, och det krävs därför en bred förberedelse för att säkra upp en snabb respons, oavsett vilken del av landet som drabbas.

SMHI varnade under måndagen för risk för höga flöden och högt vattenstånd när ovädret Hans fortsatte att ha stor påverkan. Inför tisdag och onsdag har SMHI gått ut med en röd varning i Västra Götalands, Värmlands, Jönköpings och Örebro län, vilket innebär mycket stora regnmängder som orsakar extremt höga flöden i bäckar och diken på flera håll.

SMHI uppdaterar löpande sina prognoser och varningar.

– Det är oerhört svårt att veta exakt hur ovädret kommer att bete sig, men vi vet av erfarenhet från exempelvis översvämningarna i Gävle 2021 att det kan räcka med ett par timmars kraftigt regn för att slå ut en hel tätort, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Detta kan du göra vid översvämning

• Försök stoppa vattnet från att tränga in genom att bygga vallar vid dörrarna med handdukar. Gå runt huset och kontrollera om det är stopp i avloppsbrunnar. Åtgärda det som stoppar upp om det är möjligt.

• Om vattnet kommer in via golvbrunnen kan du lägga en handduk i golvbrunnen och hålla den på plats med något riktigt tungt.

• Stäng av elen i de översvämmade utrymmena. Vatten är strömförande.

• Försök ösa ut som mycket du kan. Kontakta Räddningstjänsten för att få hjälp med utpumpning av vatten om det är stora vattenmängder.

• Flytta undan värdefulla ägodelar till ett torrt ställe.

• Torka upp vattnet om det är möjligt.

• Ställ in en avfuktare så snart som möjligt. Du kan hyra eller köpa en avfuktare och ställa den i de fuktskadade utrymmena.

• Dokumentera skadorna med bilder.

• Släng ingenting innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag och fått klartecken att slänga sakerna.

• Vid översvämning på vägar, tänk på att inte försöka köra igenom vattenmassorna då det kan skada bilen och ofta är svårt att få försäkringsersättning för.

Källa: If

Source link

Previous articleKommuniké från extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)
Next articleFortsatt högt tryck på skadeanmälningar hos If – 250 fall som väntas öka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here