Wicket Gamings bolagsstämma godkände nyemissioner, minskning av aktiekapitalet och val av ny styrelseledamot

0
159Extra bolagsstämma i Wicket Gaming AB har hållits i dag i Stockholm. Stämman godkände samtliga förslag som redovisats i kallelsen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att sänka bolagsordningens gränser för aktiekapitalet till att vara lägst 12 800 000 SEK och högst 51 200 000 SEK. Ändringen av kapitalgränserna är ett led i minskningen av aktiekapitalet, se nedan.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade om en minskning av aktiekapitalet med 3 329 421,80 SEK. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde sänks från en (1) SEK till 0,80 SEK. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital, före nyemissionerna enligt nedan, till 12 485 331,75 SEK fördelat på 16 647 109 aktier. Aktiens kvotvärde minskar därmed från 1 SEK till 0,80 SEK.

För att minskningen av aktiekapitalet ska kunna verkställas utan Bolagsverkets tillstånd erfordras att de två nyemissioner om totalt 12 500 000 aktier som redovisas nedan tecknas till ett antal av minst 4 161 778 aktier. Som tidigare kommunicerats är emissionerna fulltecknade genom teckningar och teckningsförbindelser.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 1 augusti 2023 om en riktad nyemission av högst 11 250 000 aktier till emissionskursen 0,80 SEK.

Beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 1 250 000 aktier till emissionskursen 0,80 SEK. Teckningsberättigade är styrelseordföranden Erik Nerpin och styrelseledamoten, tillika VD, Eric De Basso.

Val av ny styrelseledamot och beslut om styrelsearvode

Stämman beslutade att välja Christopher Lagerqvist Nerpin till ny styrelseledamot samt att den nye ledamoten ska erhålla ett ett årligt styrelsearvode om 75 000 SEK.

 

WICKET GAMING AB (publ)

Stockholm i augusti 2023
Styrelsen

 

 

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFörsäljningen av Spiffbets spelproduktion är nu slutförd
Next articleBetsson lanserar onlinekasinoerbjudande i Serbien

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here