Delårsrapport för perioden 1 juli 2022 till 30 september 2022

0
746den 25 november 2022 kl. 17:30

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport för perioden 1 juli 2022 till 30 september 2022.

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet 2022-07-01 – 2022-09-30

– Nettoomsättning 5 TSEK (0).

– Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 462 TSEK (-2 137).

– Resultat efter finansiella poster -3 958 TSEK (-2 139).

– Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,61 SEK (-0,40) och efter utspädning -0,55 SEK (-0,39).

– Periodens investeringar uppgick till -5 869 TSEK (-3 092).

– Periodens kassaflöde uppgick till -8 356 TSEK.

 
Nio månader 2022-01-01 – 2022-09-30

– Nettoomsättning 5 TSEK (1).

– Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -10 107 TSEK (-5 521).

– Resultat efter finansiella poster -10 840 TSEK (-5 572).

– Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,66 SEK (-0,99) och efter utspädning -1,50 SEK (-0,97).

– Periodens investeringar uppgick till -11 352 TSEK (-4 187).

– Periodens kassaflöde uppgick till 8 473 TSEK.

 
VD HAR ORDET

Den 5:e oktober 2022 blev Wicket Gaming en koncern då förvärvet av den tyska edtech koncernen Wegesrand blev definitivt. Arbetet med att omstrukturera den nya koncernen pågår och under Q4 räknar vi med att hela konsolideringsarbetet skall vara slutfört. Förvärvet medför att hela koncernen framgent består av cirka 30 heltidsanställda.

“Wegesrand är en del av Wicket Gaming”

Arbetet med att konsolidera Wegesrand-koncernen har pågått i närmare 6 veckor och vi har särskilt fokuserat på inventeringen av den befintliga kapaciteten inom koncernen. Ett särskilt fokus har varit att säkerställa en förflyttning av utvecklingsresurser till Cricket Manager Pro. Avsikten är att vara helt oberoende av externa konsulter i produktionen av vårt mest värdefulla IP. Detta har vi uppnått och Cricket Manager Pro produceras numera in-house hos vårt helägda dotterbolag Linked Dimensions.

Förvärvet av Wegesrand genomfördes under Q4 och hela konsolideringen kommer att synas i vår Q4 rapport under 2023. Wegesrand har sedan augusti månad levererat ordrar till ett värde om cirka 10 miljoner kronor och påvisar styrka genom sin stadiga tillväxt. Vår avsikt är att under 2023 satsa ytterligare på vår tyska dotterkoncern och säkerställa en ännu snabbare tillväxt. Det är helt uppenbart att Wegesrand är en tongivande aktör på kontinenten inom segmenten Playful Learning och Serious Games. Enligt Grand View Research uppgår marknaden för edtech idag till cirka 127 miljarder dollar och förväntas växa till cirka 430 miljarder dollar 2030.

Wegesrand är det första förvärvet som Wicket Gaming har genomfört, med detta vill vi vara tydliga med att det inte är den sista. Vår avsikt är att bevaka marknadsutvecklingen och systematiskt arbeta med att få fram potentiella förvärvskandidater. När tillfälle ges tänker vi slå till.

“Cricket Manager Pro kliver in i monetariseringsfasen”

Slutpoleringen av Cricket Manager Pro pågår. En större serveruppdatering har nyligen avslutats och numera kan vi snabbt öka skalbarheten av Cricket Manager Pro. Den primära anledningen till serveruppdateringen har varit att vi vill ha servern i Indien. Vi vill helt enkelt att vårt spel är så nära användaren som möjligt. Indien är vår kärnmarknad och vi vill att de indiska användarna får en maximal upplevelse. Tack vare serveruppdateringen samt alla nya uppdateringar som skjuts in i vårt spel har vi märkt påtagliga förbättringar av vår retentiondata (andel spelare som återvänder till spelet) samt användarbetygen, även kallat “rating”. Dessa positiva effekter har varit särskilt tydliga i Indien. De närmaste veckorna intensifieras arbetet då vi kliver in i monetariseringsfasen. Nu tänker vi mäta vad som triggar våra spelanvändare att handla inne i appen. Genom cricketlegendaren Jonty Rhodes arbete och löpande feedback säkerställer vi att cricketkänslan utvecklas stadigt i spelet. Syftet med att nyttja Jonty Rhodes och våra andra cricketstjärnor tar sikte på att vi vill maximera antalet nedladdningar.

Under Q3 noterades vår aktie på OTC Markets i USA. I USA finns närmare 25 miljoner cricketfans och vi vill underlätta för dem att investera i vårt bolag. USA-noteringen ger oss även möjlighet att i framtiden samverka med internationella investerare.

Det ekonomiska utfallet under kvartal 3 ligger i linje med våra förväntningar. Den stora förändringen sker under Q4 2022 när Wegesrand konsolideras.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-25, kl. 17:30.

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleRivstart för årets Black Friday: nätförsäljningen ökade med +755 % den första timmen
Next articleOncopeptides ingår ett förnyat låneavtal med Europeiska investeringsbanken om upp till 30 miljoner euro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here