Wicket Gaming ökar omsättningen kraftigt efter förvärvet av Wegesrand koncernen

0
451Eric de Basso, VD för Wicket Gaming, berättar om det fjärde kvartalet 2022 samt om planerna  för 2023, där globala spellanseringar och en fortsatt kraftig tillväxt för den tyska koncernen står i fokus.

2023 är året då Wicket Gaming ska ta nästa steg på sin globala tillväxtresa. Det görs som en gaming- och edtech-koncern med 30 anställda. Tillsammans ska vi skapa ett bolag som tar marknadsandelar på de kraftigt växande marknader där vi nu är verksamma – virtuella utbildningsprodukter och mobila spel. Arbetet under det fjärde kvartalet har syftat till att lägga grunden för denna resa och skapa rätt förutsättningar för att lyckas.

En viktig milstolpe under kvartalet var att förvärvet av den tyska Wegesrand-gruppen fullbordades och integrerades i Wicket Gaming. Wegesrand benämns framöver Wicket Media GmbH. Wicket Media GmbH är ett helägt tyskt dotterbolag som i sin tur äger alla våra tyska bolag. Räkenskaperna är konsoliderade i våra böcker, en gemensam organisation och styrning är utformad i syfte att ta oss an 2023.

 

Wegesrand

Wicket Gaming koncernen noterar en omsättning på 6,9 miljoner SEK under det fjärde kvartalet 2022. Wegesrand (ed-tech segmentet) har vuxit organiskt med ca 24 % på ett år och noterar en omsättning på cirka 26,5 miljoner SEK. Vår avsikt är att satsa ännu mer resurser på vårt ed-tech segment där vi ser en stor tillväxtpotential. Det är för oss uppenbart att segmentenSerious Games och Playful Learning har en betydande och växande marknad – en marknad somämnar ta ytterligare  marknadsandelar på under 2023. Enligt Grand View Research uppgår marknaden för ed-tech idag till cirka 127 miljarder dollar och förväntas växa till cirka 430 miljarder dollar 2030.

 

Wegesrand-gruppen är det första förvärvet som vi genomfört. Vi vill på sikt genomföra fler förvärv, även om vi självklart är medvetna om det allmänna finansiella klimatet inte är helt optimalt just nu. Vi ser dock med tillförsikt an mot 2023.

 

Spel – globala lanseringar

 

Cricket Manager Pro 2023

Att äntligen ha släppt Cricket Manager Pro är för oss en milstolpe, efter en rad förseningar som grundar sig på tekniska utmaningar i framförallt Indien samt implementering av förbättrande användarönskemål, har vi nu för avsikt att vinna en plats på den globala cricketarenan. Vi tänker givetvis nyttja våra cricketstjärnor AB de Villiers, Hardik Pandya och Jasprith Bumrah som når totalt 100 miljoner följare på sina sociala medier för att nå en så stor användarbas som möjligt. Alla planerade marknadsaktiviteter sjösätts i syfte att maximera antalet nedladdningar.

 

Idle King

I december förvärvades free-to-play mobilspelet Idle King. Spelet är ett lättsamt strategispel i en medeltida miljö. Idle King har sedan det testlanserats laddats ner 450 000 gånger och har fått hög rating hos både Apple App Store och Google Play. Med en rating på 4,5 har spelet blivit “Featured” hos Apple App Store.

 

Idle King  kommer att släppa globalt i Wicket Gaming´s regi under mars 2023 under namnet King Royale. För att understödja lanseringen aktiveras influencer marknadsföring med hjälp av Wehype och “paid marketing” genom facebook- och google-annonser. Värt att notera är de KPI:er (Key Performance Indicators) som King Royale har erhållit under testlanseringen. Med en “Dag 1 retention”, det vill säga antalet unika användare som kommit tillbaka till appen dagen efter installation/öppning, på 36 % befinner sig spelet i den absolut bäst presterande kategorin. Spelet har en ARPDAU (Average revenue per daily user) på 0,10 USD och en ROI på 33%, detta är väldigt goda KPI:er. Från Wicket Gamings sida ser vi fram emot att få lansera två starka speltitlar globalt.

 

Slutsummering

Vi befinner oss mitt uppe i en företrädesemission, och självklart hoppas vi på att våra befintliga aktieägare ser potentialen framgent och tecknar. Vi har i prospektet förklarat att företrädesemissionen är nödvändig i den fas som Wicket Gaming befinner sig i. Nödvändiga resurser måste säkerställas för att vi effektivt ska kunna satsa på såväl spellanseringar som expansionen av ed-tech segmentet. Vi har sett en stark organisk tillväxt inom ed-tech och kommer att investera ytterligare för att affärsområdet ska kunna växa ännu snabbare under 2023.

 

Det ekonomiska utfallet under kvartal 4 visar tydligt att vi numera är en konsoliderad koncern med en stabil bas. De större investeringarna i våra spel är tagna. Vi kan därför framöver räkna med en förändrad kostnadsbild avseende utvecklingen av våra spel under 2023.

 

Länk till rapporten för det fjärde kvartalet 2022:

 

Länkar till spel:

 

King Royale:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.motap.idleking&hl=en&gl=US

App store: https://apps.apple.com/us/app/idle-king-tycoon-tap-games/id1479539390

 

Cricket Manager Pro:

 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wicketgaming.cricketmanager&hl=en&gl=US

App store: https://apps.apple.com/in/app/cricket-manager-pro-2022/id1631795331f

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (“F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.
 

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

 

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFantasma Games släpper nytt spel i samarbete med Relax Gaming
Next articleKamp på målsnöret om sista finalplatsen i Övik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here