Allabolag.se
Brottsligheten som riktar sig mot egendom minskade under pandemin. 2020 uppgav 13,2 procent av hushållen i riket att de har utsatts för egendomsbrott mot hushåll: bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld och bostadsinbrott. Det innebär en minskning sedan 2019 med ungefär tio procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet...
När If ställde frågan i juni 2021, om svenskarna planerade att åka utomlands, svarade drygt 17 procent ja. När If nu frågar igen är andelen utlandsresenärer 38,7 procent, vilket är mer än dubbelt så många. Den stora ökningen märks inte minst på flygplatser där köerna har ringlat långa till...
Många bilar på vägen ökar risken för snabba inbromsningar och kollisioner. Därför är det viktigt att planera resan noga. Förutom att vara utsövd, packa säkert och undvika distraktioner är det en fördel att slippa hamna i köer. När ska man då påbörja resan till firandet? Att köra bil från till exempel...
De senaste åren har försäkringsbolaget If sett en ökad efterfrågan på personförsäkringar. Tider som präglas av oro har ökat på tillströmningen. Det var särskilt tydligt under pandemins första och andra våg där ökningen enskilda månader var upptill 45 procent, men även den geopolitiska situationen och ökad inflation tydliggör behovet...
Försäkringsbolaget If har i rapporten Bilbrottsbarometern undersökt brottsstatistik, trender och attityder kring bilbrott. Rapporten visar en stor ökning av vissa typer av brott, som katalysatorstölder där antalet stölder har ökat med över 10 000 procent på två år. Mer än varannan svensk (54 %) har någon gång varit orolig för...
Antalet skador på mopedbilar är fortsatt hög, visar den senaste statistiken från If. Var fjärde mopedbil som är försäkrad hos If anmäldes skadad under 2021. Det vanligaste är vagnskador till följd av att man kör av vägen eller krockar med annat fordon, men det förekommer även allvarliga krockar med...
Om försäkringsnivån är för låg i förhållande till värdet på tillgångarna kan det betyda att företaget inte får ut tillräcklig ersättning för att återställa verksamheten efter en brand, översvämning eller annan omfattande skada. Fenomenet kallas underförsäkring. If har sett några fall där ersättningen skrivits ned med 25 procent eftersom...
If har analyserat hälsoläget i Sverige under och efter pandemin. Ifs hälsostrateg, Kristina Ström Olsson, ser flera risker om vi förändrar våra arbetssätt och vanor utan att tänka på hälsoeffekter. – Både arbetsgivare och medarbetare behöver ta ansvar för att säkra ett hållbart arbetsliv. Det nya flexibla arbetssättet uppskattas...
Det är en turbulent tid. Pandemin hade knappt hunnit klinga av förrän omvärlden kom att präglas av Rysslands invasion av Ukraina. If har klarat sig väl igenom pandemin och gör ytterligare ett starkt kvartal. Faktum är att det första kvartalet 2022 är vårt starkaste hittills. If växer i alla länder...
Ifs nya presschef i Sverige blir Jessica Balksjö Nannini, som närmast kommer från IT- och techbolaget Tietoevry.─ Jag går runt lite som i ett lyckorus över att få komma tillbaka till If efter många år, nu som presschef. If har en viktig samhällsroll, inte minst i osäkra tider där...